چشمه گل

این چشمه که به صورت یک استخر طبیعی بیضی شکل به طول و عرض ۹۰ و ۸۰ متر و گودی آن ۴۴ تا ۸۰ متر است، در ۶ کیلومتری جنوب شهر رامیان قرار دارد و به دلیل این که آب آن ازعمق زمین می جوشد منظره بسیار زیبایی دارد. 

در دانشنامه گلستان در مورد این چشمه آمده است، گل رامیان از چشمه های آهکی است که نمی توان برای آن عمق معین و مشخص بیان کرد اما مساحت تقریبی آن حدود ۵ هزار و ۶۵۸ متر مربع است. 

از نظر مطالعات زمین شناسی و جغرافیایی طبیعی، چشمه گل رامیان از جمله چاله های بیضی شکل است که نیمرخ آن شبیه یک طشت است و در نتیجه یک نقطه فرونشسته در سطح تشکیلات آهکی به وجود آمده است. 

پوشش گیاهی اطراف گل را میان را درختان بلوط و درختچه های ولیک تشکیل می دهد. این ناحیه یکی از زیستگاه ها و ذخیره گاه های درختان زربین (سرو کوهی) است. در این استخر طبیعی در برخی از ماه های سال انواع گونه های ماهیان شامل ماهی سفید رودخانه ای، سیاه ماهی و ماهی آیرونوییدز نیز دیده شده است. 

دلیل نامگذاری این استخر طبیعی به نام گل رامیان به فرهنگ و زبان جمعیت بومی این ناحیه مربوط است و گفته می شود به لحاظ تاریخی جمعیت غالب منطقه از نژاد ترک و تیره ای ازایل گرایلی هستند. «کلمه گل» در ادبیات ترک به جای گود و عمیق که آب در آن جمع می شود، استفاده می شود و تلفظ دقیق آن در ترکی «گوءل» است. 

عکس های  این استخر طبیعی را در ادامه ببینید.

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 13 بازدید